Cardboard Town

released on Apr 12, 2023

Cardboard Town is a city building card game. Manage your resources, obtain upgrades, draw your cards and thrive! Random events, quest cards and options make each run different. Use your Action Cards wisely along with your Building Cards.


Released on

Genres


More Info on IGDB


Reviews View More

Kutularla inşa ettiğim dünyanın düzgün yönetilebildiğini düşünmüyorum.
Ve bunun farkındalığına kavuşmuş "NORMAL" biri gibi koltuğumdan inip benden bir sonra ki o koltuğa oturan kişiye iyi dileklerimi gönderip o gecenin akşamında ağlamaya gidiyorum.

This is a fun game. Why had no one had written anything?